Drukuj

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Radzyń – Europa, Europa - Radzyń”

organizowanego przez NIEFORMALNĄ GRUPĘ RADZYŃ EUROPEJSKI WSPIERANĄ PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.2. Inicjatywy młodzieżowe

 


CELE KONKURSU

  • przedstawienie bogactwa kulturowego Południowego Podlasia, widzianego oczyma dzieci i młodzieży
  • ukazanie różnorodnych aspektów przynależności do kręgu kultury europejskiej
  • propagowanie zainteresowania historią oraz kulturą materialną i duchową regionu
  • organizacja wystawy pokonkursowej i ekspozycja wyróżnionych prac.

Regulamin konkursu:
§1
Organizatorem konkursu plastycznego jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
§2
Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Radzyń – Europa, Europa- Radzyń””
§3
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych,ponadgimnazjalnych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu radzyńskiego
§5
Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formie plakatu ( maksymalne wymiary 60x80 cm) przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych. Tematyka prac powinna dotyczyć specyfiki kulturowej Południowego Podlasia i jego związków z Europą.
§6
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
§7
Placówka uczestnicząca w konkursie dostarcza zgłoszenie oraz pracę (pocztą lub osobiście) na adres organizatora do 08 października 2010 r.
§8
Przebieg konkursu:
Komisja powołana przez organizatora konkursu, czyli Nieformalną Grupę Radzyń Europejski, wspieraną przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim wyłoni do 18 października 6 zwycięskich prac (po dwie z każdej kategorii wiekowej). Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej organizatora konkursu – www.mlodziez.promenadazsp.pl. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród telefonicznie lub faksem.
§9
Prace oceniane będą w trzech przedziałach wiekowych:
1) szkoły podstawowe
2) szkoły gimnazjalnych
3) szkoły ponadgimnazjalne
§10
Prace przesłane do organizatora konkursu powinny zostać opisane w następujący sposób:
Imię i nazwisko autora plakatu
Wiek
Pełna nazwa szkoły: podać adres i telefon. Dopisek "Konkurs plastyczny – Radzyń – Europa, Europa - Radzyń”
§11
Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
§12
Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II bądź w wybranej placówce kulturalnej powiatu.
§ 13
Niniejszy regulamin jest dostępny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II (ul.Sikorskiego 15 21-300 Radzyń Podlaski) oraz na stronie internetowej organizatora konkursu – www.mlodziez.promenadazsp.pl. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
§ 14
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach reklamowych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz we wszelkich innych wydawnictwach).

 

Karta zgłoszenia