Drukuj

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Radzyń – Europa, Europa – Radzyń”

Organizator : Nieformalna Grupa Radzyń Europejski wspierana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

 

 

Termin: 07 października 2010r., godzina 10:00
Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, Ul. Sikorskiego 15, Sala: 254


Cele:

 • rozwijanie zdolności recytatorskich młodzieży
 • propagowanie kultury żywego słowa
 • rozbudzanie zainteresowania literaturą regionu
 • prezentacja i popularyzacja utworów literackich autorów związanych z Południowym Podlasiem.

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie uczestniczą uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu radzyńskiego
 • każda szkoła może zgłosić od 1 do 3 uczestników ( formularz zgłoszeniowy należy przesłać organizatorom konkursu w terminie do 24 września 2010 r.)
 • uczestnik prezentuje 1 wybrany przez siebie utwór ( lub jego fragment ) o tematyce zgodnej z hasłem konkursu „Radzyń – Europa, Europa – Radzyń”. W repertuarze powinny znaleźć się utwory artystów związanych z Południowym Podlasiem poprzez miejsce urodzenia, zamieszkania, działalność zawodową bądź problematykę dzieł literackich. Repertuar stanowić mogą utwory wierszowane lub prozatorskie zarówno pisarzy o uznanym dorobku , jak i artystów bliżej nieznanych szerszemu gronu odbiorców.
 • czas recytacji : 3 - 5 minut
 • prezentowane utwory oceniane będą przez jury pod względem następujących kryteriów:
 1. stopień opanowania pamięciowego tekstu
 2. poprawne i płynne deklamowanie
 3. zgodność doboru repertuaru z tematyką konkursu
 4. świadomie używanych środków ekspresji w interpretacji tekstu
 5. ogólne wrażenie artystyczne
 • przewidywane są 3 główne, atrakcyjne nagrody w II kategoriach : szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce, II miejsce, III miejsce oraz wyróżnienia
 • wszyscy uczestnicy otrzymują drobne upominki i dyplomy uczestnictwa
 • wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu, po zakończeniu recytacji

Karta zgłoszenia